Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Przed rozpoczęciem korzystania z Naszej strony prosimy Państwa o dokonanie wyboru czy strona może korzystać z plików cookie lub innych technologii, takich jak sygnały nawigacyjne w sieci web, znaczniki pikseli i obiekty Flash („Pliki cookie”).

Są wymagane, aby umożliwić korzystanie z podstawowych funkcji witryny, takich jak zapewnienie bezpiecznego logowania lub zapamiętywanie, na jakim etapie rezerwacji jest użytkownik. Bez tych plików korzystanie z Naszej strony nie będzie możliwe.

Umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika w celu oceny i poprawy jej wydajności dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy a także mają na celu dopasowanie i zapamiętanie preferencji użytkownika. Mogą one być również wykorzystywane do zapewnienia lepszej obsługi klienta na tej stronie. Na przykład: do zapamiętywania danych do logowania, zapisywania informacji o tym, co znajduje się w koszyku lub dostarczania informacji o sposobach korzystania z naszej strony, do zapisywania informacji o wybranym języku, regionie, rozmiarze czcionki, wyglądzie strony internetowej.

Te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Szczegółowa informacja na temat korzystania z plików cookie i związanych z nimi technologii znajduje się pod poniższym linkiem Polityce prywatności.

Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU w Centrum Wczasowo-Leczniczym Solar
Sanatorium Uzdrowiskowe
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczawnicy.
Dla uczestników turnusów sanatoryjnych.
 
& 1
* Do sanatorium przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie z NFZ: 
* Czas pobytu wynosi 21 dni i nie może ulec zmianie. 
* Pobyt rozpoczyna się od 14.00 w pierwszym dniu a kończy się o godz.12.00 w ostatnim dniu pobytu.

&2
Zgodnie z treścią umów z NFZ o udzielaniu świadczeń zdrowotnych – leczenie uzdrowiskowe- w przypadku niestawienia się ubezpieczonego na leczenie w terminie, przerwania leczenia z uzasadnionych przyczyn, samowolnego przerwania leczenia lub dyscyplinarnego wydalenia z sanatorium świadczeniodawca zobowiązany jest poinformować o zaistnieniu tych okoliczności NFZ.

& 3
*Kuracjusz podczas rejestracji uiszcza dopłatę do pobytu zgodnie z cennikiem dołączonym do skierowania.
*W przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, kuracjusz ponosi koszt za niewykorzystane miejsce / pustostan/ w wysokości 80 zł/ dziennie
*W przypadku rezygnacji z zabiegów kuracjusz ponosi koszt za niewykorzystany zabieg wg cennika za niewykorzystany zabieg zlecony przez lekarza w karcie zabiegowej.
*Przy wyjazdach z sanatorium nie są wydawane tzw. suche prowianty.
Suchy prowiant przewidziany jest jedynie z racji organizowanych przez sanatorium wycieczek, gdy czas trwania wycieczki uniemożliwia zjedzenie posiłku w sanatorium.

& 4
*W trakcie rejestracji kuracjusz  dostaje przydział do pokoju i stałe miejsce w jadalni. Wstęp do jadalni mają tylko te osoby, które wykupiły wyżywienie.
*Pacjent zostaje wpisany w stan chorych i objęty programem leczenia sanatoryjnego zgodnie z profilem leczenia.
*Zabiegi wykonywane na podstawie wpisu w karcie zabiegowej.
*Nagłe zachorowania zgłaszać natychmiast telefonicznie lub osobiście  pielęgniarce.
*Dyżur pielęgniarski pełniony jest całą dobę.
*Lekarz przyjmuje w dni robocze w godz. 8.00-14.00. 
*Pielęgniarka przeprowadza obchód wieczorny, który jest wymagany w programie leczenia.
*W sanatorium obowiązuje cisza nocna :  od 22.00-6.00.  
*Program leczenia zabrania opuszczania sanatorium w trakcie pobytu. 

& 5
Zgodnie z ustawą o leczeniu sanatoryjnym sanatorium zapewnia nieodpłatnie
- konsultacje lekarskie i pielęgniarskie
- leki niezbędne do zaordynowania zabiegów
- leki ratujące życie 
- leki i środki opatrunkowe niezbędne w nagłych przypadkach
Inne leki przypisane przez lekarza na receptę pacjent wykupuje na własny koszt

& 6
*Odwiedziny w pokojach kuracjuszy mogą się odbywać od godz. 16.00 do 18.00.
*Po wykryciu osób trzecich niezameldowanych lub niezgłoszonych w księdze gości w recepcji będą wyciągane konsekwencje łącznie z wydaleniem z sanatorium. 
*Za dokonane zniszczenia w wyposażeniu, i urządzeniach pokoi kuracjusz ponosi materialną odpowiedzialność.
*Sprzątanie pokoi odbywa się w godzinach przedpołudniowych. 
*Usterki zauważone zgłaszać sprzątającej lub w recepcji- recepcja czynna całą dobę.
*W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu

& 7
*Kuracjusze za odpłatnością mogę korzystać ze wszystkich atrakcji sanatorium. 
Na życzenie gościa sanatorium świadczy usługi:
*przechowywanie  przedmiotów wartościowych w czasie  pobytu `   kuracjusza w sanatorium
*Kuracjusz powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody natychmiast po jej stwierdzeniu.
*Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń zasilanych energia elektryczną niestanowiących wyposażenia pokoju. 

& 8
*Dyrektor lub jego zastępca przyjmuje w dni robocze kuracjuszy w godzinach  10.00 do 13.00.

& 9
W uzdrowisku obowiązuje opłata miejscowa ustalana przez Radę Miasta. 

& 10
Kuracjusz jest zobowiązany w dniu przyjazdu zapoznać się z powyższym regulaminem podpisując stosowne oświadczenie oraz stosować się do wszystkich zapisów
 
Szczawnica dnia czerwiec .2011.