Park Wodny Solar

dni, Od 0 zł / os. »
dni, Od 0 zł / os. »
kamper
Wynajem Kamperów
pph

Regulamin sanatorium

sprawdź opinie naszych gości
REGULAMIN POBYTU W SANATORIUM UZDROWISKOWYM SOLAR W SZCZAWNICY


& 1

Do sanatorium przyjmowani są pacjenci posiadający skierowanie z NFZ

1.     dzieci w wieku 3-6 lat pod opieką osoby dorosłej.

2.     osoby dorosłe.

Przyjmowanie kuracjuszy dokonywane jest w dniu oznaczonym na skierowaniu.

Czas pobytu wynosi 21 dni i nie może ulec zmianie. /Umowa między NFZ a kuracjuszem/. Wyjazdy w 21 dniu pobytu.

& 2

W trakcie rejestracji pacjent dostaje przydział do pokoju i stałe miejsce w stołówce. Sanatorium nie zapewnia pokoi 1-osobowych.

Pacjent zostaje wpisany w stan chorych i objęty programem leczenia sanatoryjnego zgodnym z profilem leczenia. Podczas pierwszej wizyty lekarskiej / nie później niż 24 godz po przyjeździe/ lekarz ordynuje zabiegi fizykalne. W trakcie I –go badania lekarz ustala tok leczenia polegającego na przyjmowaniu zabiegów. Następne wizyty u lekarza należy zgłaszać pielęgniarce w rannych godzinach.

Zabiegi wykonywane są w gabinetach na postawie wpisów w kartach zabiegowych. Wszelkie samowolne zmiany w karcie zabiegowej są zabronione. Czas zabiegów winien być ściśle przestrzegany.

Podczas wykonywania zabiegów i po zabiegu stosować się ściśle do zaleceń osoby przeprowadzającej zabieg. Wszelkie nieprawidłowe reakcje organizmu podczas zabiegu natychmiast zgłaszać pracownikowi wykonywujacemu zabieg lub lekarzowi.

Nagłe zachorowania zgłaszać natychmiast telefonicznie lub osobiście pielęgniarce. Dyżur pielęgniarski pełniony jest całą dobę.

Lekarz przyjmuje w dni robocze w godziny 8-14.

Pielęgniarka przeprowadza obchód wieczorny, we wszystkich pokojach sprawdzając stan zdrowia pacjentów. Opiekun winien bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego, co do procedur medycznych i dawkowania zaleconych leków. Program leczenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat przewiduje ścisłe przestrzeganie ciszy poobiedniej 14.oo-16.oo, wieczornej od 20.oo -6.oo. / i dla pozostałych  ciszy od  22.oo-6.oo.
Program leczenia zabrania opuszczania sanatorium w trakcie pobytu i w porze nocnej.                                  

& 3

Opiekun sprawuje bezpośrednią opieką nad małym pacjentem. Za zaistniałe nieszczęśliwe zdarzenia z powodu braku nadzoru nad dzieckiem wszelkie konsekwencje ponosi opiekun.

Odwiedziny w pokojach chorych mogą się odbywać od godz 16.00 do 20.00. W niedziele i święta od 9.00 do 20.00.Obowiązuje zgłoszenie odwiedzającego poprzez przedłożenie do wglądu dowodu tożsamości odwiedzin w recepcji

 Po wykryciu osób trzecich niezameldowanych w sanatorium będą wyciągane konsekwencje łącznie z wydaleniem z sanatorium.

& 4

Opiekun ponosi pełną odpłatność za swój pobyt, uiszczaną  w dniu przyjazdu  za cały pobyt. Kuracjusz posiadający skierowanie na leczenie sanatoryjne wystawione przez NFZ po przybyciu do sanatorium wnosi opłatę za pobyt uwarunkowaną pokojem / jedno dwu lub wieloosobowym./ Dz U nr 274 poz. 2724 z 2004r z póz zmianami/ W uzdrowisku obowiązuje opłata miejscowa.

& 5

Sprzątanie pokoi odbywa się w godzinach przedpołudniowych. Zauważone usterki zgłaszać sprzątającej lub w recepcji- recepcja czynna całą dobę. Opiekunowie wraz z dziećmi winni przestrzegać zasad higieny i obowiązujących norm w tym zakresie.

W całym obiekcie obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu

& 6

Na zlecenie lekarza chorym dostarcza się posiłki do pokoi.

& 7

Kuracjusze za odpłatnością mogę korzystać ze wszystkich atrakcji sanatorium.                                                                         & 8

Na życzenie gościa sanatorium świadczy się usługi:

·        budzenie o oznaczonej godzinie.

·        przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu kuracjusza w sanatorium

·        posiadanie telewizora

·        miejsca do parkowania, bądź miejsca parkingowe na parkinu

& 9

Sanatorium ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym stosownymi przepisami kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Sanatorium z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy papierów wartościowych kosztowności i innych wartościowych z różnego tytułu przedmiotów jest istotnie ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu.

Kuracjusz powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody natychmiast po jej stwierdzeniu.

Każdorazowo kuracjusz opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

Kuracjusz ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Ze względu na bezpieczeństwo przeciw pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek żelazek i innych urządzeń zasilanych energia elektryczną, nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 

& 10

Dyrektor lub jego zastępca przyjmuje w dni robocze kuracjuszy w godzinach od 8-16.